CORONA VRAGEN & ANTWOORDEN .        

laatste update 02-04-2020 11.00 uur

ALGEMENE OPMERKINGEN/MEDEDELINGEN .

 • Dinsdag 31 maart 2020 heeft de overheid de sluitingsperiode van de scholen en kinderopvang verlengd naar 28 april a.s. Vandaag is er via Konnect een brief aan alle ouders verstuurd met informatie over de verlenging. Hierin leest u meer over hoe u van de noodopvang gebruik kunt maken als u of uw partner werkzaam is in een cruciaal beroep.

 • De ouders die flexibele opvang afnemen hebben op 1 april de factuur van de flexibele opvang over de maand maart ontvangen. Voor de mensen welke geen cruciaal beroep hebben betreft dit een factuur t/m vrijdag 13 maart.  Een aantal ouders heeft aangegeven graag een factuur te ontvangen met daarin het aantal uren wat overeenkomt met de aangevraagde uren Kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Mocht u dit willen geeft u dit dan via de mail bij ons aan. Graag horen we dan hoeveel uur het per maand betreft. 

 • Verlenging compensatieregeling
  Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang zal ook de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang worden verlengd tot in ieder geval 28 april.  Op 20 maart hebben BMK, BK en BOinK een compensatieregeling afgesproken met het ministerie van SZW. Alle ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, worden door de overheid gecompenseerd tot het maximum uurtarief zoals deze geldt voor de kinderopvangtoeslag. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Om ouders volledig te vergoeden voor de gemaakte kosten, betalen kinderopvangorganisaties ook het deel terug dat boven het maximum uurtarief ligt.

 • Uitwerking van de compensatieregeling
  Er wordt door alle partijen (BK, BMK en BOinK, Belastingdienst en het ministerie van SZW) hard gewerkt aan de wijze waarop de compensatieregeling kan worden uitgevoerd. De vraag is niet óf de compensatie er komt, maar hóe. Het is een complexe puzzel die we in korte tijd moeten realiseren en waaraan met vereende krachten wordt gewerkt. Zodra dit bekend is zullen wij u hierover informeren.

 • De compensatieregeling in het kort

       Ouders die hun facturen gewoon doorbetalen, krijgen de kosten voor kinderopvang gedurende de sluitingsperiode 

       volledig vergoed. De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders tot de maximale uurtarieven die door de 

       Belastingdienst worden vergoed (te weten € 8,17 (kdv) en € 7,02 (bso)). In het geval de uurtarieven van een organisatie de 

       maximum uurtarieven van de overheid overstijgen, wordt dit deel van de kosten door de kinderopvangorganisatie aan

       ouders vergoed.​

 • Vanaf nu tot nader order zijn er 3 locaties beschikbaar voor noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal       

       beroep. Het betreft De iegeldop in Coevorden, De Boomhut in Emmen en Sam Sam in Aalden.  De overige locaties zijn 

       gesloten.

 • Er is sprake van kleine groepen kinderen, zelfs als we ze samenvoegen.

 • BSO kinderen worden naar school gebracht en weer opgehaald indien van toepassing.

 • We proberen zoveel mogelijk vaste gezichten van de verschillende locaties in te zetten, maar het kan gebeuren dat er een voor u en uw kind een onbekende PM-er staat. 

 • We zijn op maandag t/m vrijdag telefonisch in ieder geval bereikbaar tussen 10.00 - 14.00 uur op 0524 - 52 44 45

 • Wij verzoeken u dringend om de aangevraagde opvang in Konnect af te melden indien dit toch niet nodig blijkt te zijn!

 • Indien u noodopvang nodig hebt kunt u contact opnemen via info@kinderwereld.info om aan te geven dat een van u        werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. U wordt dan geïnformeerd over de verdere gang van zaken.

 • Al het overgebleven fruit en vleeswaren van de gesloten locaties worden geschonken aan de Voedselbank.

VEEL GESTELDE VRAGEN .
Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?

De kinderopvang en gastouderopvang is dicht tot en met 28 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen (link naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht. Het kan zijn dat de opvang op een andere locatie plaatsvindt. Dit zal via Konnect worden gecommuniceerd. 

 
Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

 

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. Neem per mail contact op met Kinderwereld via info@kinderwereld.info. Niet alle locaties zijn open. Wanneer er locaties worden samengevoegd zullen wij u hierover via Konnect informeren.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Kinderwereld factureert de vaste opvang vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.

 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 

 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.

 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. 

 • De overheid  kijkt naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren. 

 

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen met (een) ouder(s) in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 28 april 2020.

 
Mijn kind is welkom op school, maar is er ook BSO?

Uw kind is welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze in principe op de BSO terecht.  Neemt u contact op via info@kinderwereld.info om aan te geven dat u werkzaam bent in een cruciale beroepsgroep. U wordt dan op een lijst geplaatst met ouders die noodopvang kunnen aanvragen via Konnect. U kunt via Konnect de aanvraag indienen waarna wij uw kind kunnen inplannen.

 

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde  gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?

 

Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Bij twijfel kunt u contact opnemen met het RIVM (0800-1351) , GGD Drenthe (0592-306300) of GGD IJsselland (038-4281656)

 

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de noodopvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op https://www.rijksoverheid.nl/. Op deze website staat de meest actuele informatie. 

 
Heeft u vragen aan Kinderwereld?

Mail naar info@kinderwereld.info. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.