top of page

KINDERWERELD OUDERPORTAAL .

Kinderwereld werkt met het Kinderwereld Ouderportaal van Konnect. Via de Konnect app of het ouderportaal op internet kunt u foto’s bekijken die op de groep van uw kind gemaakt zijn, het schriftje lezen, berichten van medewerkers lezen en zelf ook berichten sturen en stukjes in het schriftje schrijven. Op het moment dat het ú het beste uitkomt kunt u lezen hoe uw kind het bij ons heeft gehad. Vaak staat het er al op vóór u uw kind komt halen.

 

Het aanvragen van flexibele en extra opvang gaat ook via de Konnect app of het ouderportaal. In een handomdraai vraagt u opvang aan voor uw kind. Bovendien ziet u via de opvangkalender op welke dagen uw kindje is aangemeld. 

Op deze manier kunt u ook afwezigheden (ziekte, vakantie) van uw kind doorgeven en kunt u ruildagen aanvragen, extra dagen aanvragen en eventuele tegoeden inzetten.

Klik hier om naar het ouderportaal te gaan.

dfdf.png

Let op! De optie om uw facturen en jaaropgaves in te zien is nog niet beschikbaar.

AAN- EN AFWEZIGHEID MELDEN VIA KONNECT .

 

Voor ouders met een flexibel contract .

 

Aanmelden flexibele opvang

U kunt tot 9 dagen van tevoren een aanvraag doen voor flexibele opvang. Dit kan 90 dagen vooruit. We beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Indien het rooster later wordt doorgegeven en het maximum aantal kinderen van de groep bereikt is, gaan we voor u kijken of er op een andere groep of locatie plaats is.

 

Het annuleren van aangevraagde dagdelen kan tot 2 dagen van tevoren. Bij annuleren wordt het dagdeel niet in rekening gebracht. 

Is de afmeld-termijn korter dan 2 dagen, dan kunt u uw kind afmelden. Het dagdeel wordt dan wel in rekening gebracht.

  

Voor ouders met een vast contract .

 

Aanmelden extra dagdelen

U kunt een aanvraag doen voor een extra dagdeel. Dit kan 90 dagen vooruit. We beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

 

Indien het extra dagdeel later wordt aangevraagd en het maximum aantal kinderen van de groep bereikt is, gaan we voor u kijken of er op een andere groep of locatie plaats is.

Het annuleren van aangevraagde dagdelen kan tot 2 dagen van tevoren. Bij annuleren wordt het dagdeel niet in rekening gebracht. 

Is de afmeld-termijn korter dan 2 dagen, dan kunt u uw kind afmelden. Het dagdeel wordt dan wel in rekening gebracht.

 

RUILDAGEN .

U kunt op jaarbasis 4 opvangdagen ruilen. U kunt uitsluitend ruilen tegen een eigen opvangsoort. Bijvoorbeeld: u ruilt een korte middag BSO tegen een andere korte middag BSO en niet tegen een lange middag. 

 

FEESTDAGEN .

Valt uw opvangdag op een feestdag dan ontvangt u daarvoor automatisch feestdagentegoed. Dit tegoed kunt u 14 dagen voor of 16 dagen na de betreffende feestdag opnemen.

bottom of page