KINDERWERELD OUDERPORTAAL .

Kinderwereld werkt met het Kinderwereld Ouderportaal van Konnect. Via de Konnect app of het ouderportaal op internet kunt u foto’s bekijken die op de groep van uw kind gemaakt zijn, het schriftje lezen, berichten van medewerkers lezen en zelf ook berichten sturen en stukjes in het schriftje schrijven. Op het moment dat het ú het beste uitkomt kunt u lezen hoe uw kind het bij ons heeft gehad. Vaak staat het er al op vóór u uw kind komt halen.

 

Het aanvragen van flexibele en extra opvang gaat ook via de Konnect app of het ouderportaal. In een handomdraai vraagt u opvang aan voor uw kind. Bovendien ziet u via de opvangkalender op welke dagen uw kindje is aangemeld. 

Op deze manier kunt u ook afwezigheden (ziekte, vakantie) van uw kind doorgeven en kunt u ruildagen aanvragen, extra dagen aanvragen en eventuele tegoeden inzetten.

Klik hier om naar het ouderportaal te gaan.

dfdf.png

Let op! De optie om uw facturen en jaaropgaves in te zien is nog niet beschikbaar.

AAN- EN AFWEZIGHEID MELDEN VIA KONNECT .

 

Voor ouders met een flexibel contract .

 

Aanmelden flexibele opvang

U kunt tot 9 dagen van tevoren een aanvraag doen voor flexibele opvang. Dit kan 90 dagen vooruit. We beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

 

Het afmelden van aangevraagde dagdelen kan tot 2 dagen van tevoren.

 

Indien het rooster later wordt doorgegeven en het maximum aantal kinderen van de groep bereikt is, gaan we voor u kijken of er op een andere groep of locatie plaats is.

 

Afwezigheid melden

U kunt uw kind afwezig melden voor:

  • Ziekte

  • Vakantie

  • Overig

 

Wanneer u tot 48 uur voordat de opvang ingaat uw kind afmeldt, worden er voor deze dag geen kosten in rekening gebracht.

 

 

Voor ouders met een vast contract .

 

Aanmelden extra dagdelen

U kunt een aanvraag doen voor een extra dagdeel. Dit kan 90 dagen vooruit. We beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

 

Het afmelden van een extra aangevraagd dagdeel kan tot 2 dagen van tevoren.

 

Indien het extra dagdeel later wordt aangevraagd en het maximum aantal kinderen van de groep bereikt is, gaan we voor u kijken of er op een andere groep of locatie plaats is.

 

Afwezigheid melden

U kunt uw kind afwezig melden voor:

  • Ziekte

  • Vakantie

  • Overig

 

RUILDAGEN .

U kunt op jaarbasis 4 opvangdagen ruilen. U kunt uitsluitend ruilen tegen een eigen opvangsoort. Bijvoorbeeld: u ruilt een korte middag BSO tegen een andere korte middag BSO en niet tegen een lange middag. 

 

FEESTDAGEN .

Valt uw opvangdag op een feestdag dan ontvangt u daarvoor automatisch feestdagentegoed. Dit tegoed kunt u 14 dagen voor of 16 dagen na de betreffende feestdag opnemen.