top of page

KWALITEIT .

Kwaliteit in de kinderopvang bestaat uit veel facetten. Het belangrijkste aspect van kwaliteit is uiteraard de kinderopvang zelf. Het personeel speelt hierbij een sleutelrol. Daarom zorgt Kinderwereld op de eerste plaats voor een deskundig, pedagogisch gekwalificeerd en enthousiast team waarmee een sfeer gecreëerd wordt van warmte en veiligheid.

 

Door de locatiehoofden wordt erop toegezien dat er volgens het pedagogisch beleidsplan wordt gewerkt. Daarin staat het kind als individu, de opvoedingsprincipes van de ouders en de opvoeding in groepsverband centraal. Een exemplaar van het pedagogisch beleidsplan ontvangt u na inschrijving of op aanvraag.

 

Andere belangrijke kwaliteitsaspecten zijn onder andere het kinderdagverblijf zelf

(inrichting, sfeer, de ruimtes), de buitenspeelmogelijkheden (royaal, veel groen),

de gebruikte materialen (speelgoed, meubels) en het contact met de ouders/verzorgers.

 

​VVE .

Kinderwereld biedt voor de kinderen van 0 tot 4 jaar VVE (Voor- en VroegschoolseEducatie).

We werken met de speelse methode "Uk en Puk" (CED-groep).

Deze methode wordt ook op diverse basisscholen en peuterspeelzalen gebruikt.

Alle groepsactiviteiten worden op thema’s afgestemd. Voorbeelden van thema’s zijn;

de jaargetijden, water, groot en klein. Er wordt aan meerdere ontwikkelingsgebieden

(o.a. de motorische- en taalontwikkeling) aandacht besteed.

 

​EISEN & REGELS .

Kinderwereld voldoet aan alle bij de wet gestelde eisen voor de kinderopvang en is in het bezit van zowel gebruiks- (brandweer- en veiligheidseisen) als exploitatievergunningen (vergunning voor het open houden van het kinderdagverblijf), gezondheid, hygiëne en overige wettelijke vereisten. Onze locaties worden jaarlijks in opdracht van de gemeente door de GGD gecontroleerd op o.a. hygiëne en veiligheid. De GGD-rapportages liggen ter inzage op de vestiging en zijn online in te zien.​

Girls with glasses.jpg
bottom of page