top of page

OUDERCOMMISSIE .

Ouders praten en denken mee .

Uw baby, peuter of schoolkind staat bij Kinderwereld op nummer

één!  We streven naar een sfeer waardoor kinderen en hun ouders

zich thuis  voelen bij ons.

We staan ook open voor verbetering en doen dit onder andere

door het contact dat we met ouders hebben.

Formeel is dit geregeld door de  oudercommissies (OC)

en de centrale oudercommissie (COC).

Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

De taken en verantwoordelijkheden bij Kinderwereld zijn

vastgelegd in  het medezeggenschapsreglement en het

huishoudelijk reglement.

 

Ieder kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang van

Kinderwereld heeft een OC bestaande uit minimaal 2 leden.

De OC behartigt de belangen van de kinderen en

vertegenwoordigt de ouders die de desbetreffende locatie bezoeken.

De OC denkt mee over onderwerpen zoals veiligheid, hygiëne, gezondheid en het pedagogisch beleid en is een informatiebron voor het management van Kinderwereld. Het directe aanspreekpunt voor de OC is het locatiehoofd.

 

COC

Naast de OC per locatie is er ook een COC (Centrale Ouder Commissie). De COC is door de OC gemandateerd om Kinderwereld te adviseren over onderwerpen die op centraal niveau worden beslist.

Minimaal 2 keer per jaar praat de COC met de directie en locatiehoofden van Kinderwereld over het beleid. De COC de behartigt belangen van de ouders op centraal niveau. Zo kan de COC gevraagd en ongevraagd advies geven over de kwaliteit van de opvang en de belangen van de kinderen en ouders. Wij waarderen hun mening zeer.

 

Gezocht .

Wij zijn voor de centrale oudercommissie en voor de lokale oudercommissies op zoek naar betrokken en meedenkende ouders die actief een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het beleid van Kinderwereld. 

Wilt u een positieve bijdrage leveren aan het beleid van Kinderwereld?  Of wilt u eerst wat meer informatie ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen via de onderstaande link.

Dagopvang.JPG
bottom of page