top of page

WIJZIGEN .

Wijzigingen dienen altijd schriftelijk te worden meegedeeld. Dit kan per e-mail.

Voor een vermindering van dagen geldt een opzegtermijn van 1 maand ingaande per ontvangstdatum van de opzegging. 

OPZEGGEN .

Indien u geheel of gedeeltelijk wilt opzeggen dient u dit schriftelijk door te geven. Dit kan per e-mail.
Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand ingaande per ontvangstdatum van de opzegging.

De dagopvang eindigt automatisch op de 4e verjaardag van uw kind. Voor wat betreft de buitenschoolse opvang op de 12e verjaardag.
 
Indien u de opvang voor korte tijd wilt verlengen, geeft u dit dan tijdig en schriftelijk/per mail bij ons aan.

Als uw kind van de dagopvang doorgaat naar de BSO, dan dient u uw kind hiervoor opnieuw in te schrijven.
 
Little boy against blackboard. School co
bottom of page