top of page

Maatschappelijke kinderopvang .

Child Model

Kinderopvang vervult een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Juist in de eerste levensjaren van een kind ontwikkelen de hersenen zich razendsnel en onze pedagogisch professionals kunnen dankzij hun kennis inspelen op de ontwikkelingsfase van het kind.

 

Ook is kinderopvang goed voor het welzijn van kinderen. Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werken wij nauw samen met gemeente en (jeugd)zorg en bieden we ‘kindnabije zorg’ in de dagelijkse omgeving van het kind aan. Door samen te werken met het onderwijs kunnen we de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van nul tot twaalf jaar optimaliseren.

 

Daarnaast is kinderopvang belangrijk voor werkende ouders om werk en de zorg voor kinderen te combineren of op een andere manier participeren in onze maatschappij. Tenslotte leidt kinderopvang tot sociale cohesie en diversiteit zo weten we uit diverse onderzoeken.

Omdat kinderopvang zoveel kan betekenen voor jonge kinderen vinden wij, samen met alle kinderopvangorganisaties waarmee wij samenwerken, dat alle kinderen hier een aantal dagdelen per week recht op hebben en dat kinderopvang betaalbaar zou moeten zijn voor alle ouders; werkend of werkzoekend.

 

Vandaar dat maatschappelijke kinderopvangorganisaties kinderopvang aanbieden ook in wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wel hard nodig hebben. Om dit te realiseren zouden rendementen verdiend in de kinderopvang niet weg mogen vloeien uit de sector.

Daarom zijn wij lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

bottom of page