top of page

Veilig & Vertrouwd .

Kinderwereld streeft steeds weer naar hoogwaardige kinderopvang en maakt gebruik van een doordacht pedagogisch beleidsplan.

 

In het veiligheids- en gezondheidsplan wordt beschreven hoe we zorg dragen voor een veilige omgeving waarin kinderen zich op hun eigen tempo en binnen hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

 

Kinderwereld voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen en past indien nodig beleid aan bij nieuwe wet- en regelgeving. 


Kwaliteit in de kinderopvang bestaat uit vele facetten. Het belangrijkste aspect van kwaliteit is uiteraard de kinderopvang zelf.

Het personeel speelt hierbij een sleutelrol. Daarom zorgt Kinderwereld op de eerste plaats voor een deskundig, pedagogisch gekwalificeerd en enthousiast team waarmee een sfeer gecreëerd wordt van warmte en veiligheid.


Door de clustermanagers wordt erop toegezien dat er volgens het pedagogisch beleidsplan wordt gewerkt.

Daarin staat het kind als individu, de opvoedingsprincipes van de ouders en de opvoeding in groepsverband centraal. 


Andere belangrijke kwaliteitsaspecten zijn onder andere het kinderdagverblijf zelf(inrichting, sfeer, de ruimtes), de buitenspeelmogelijkheden (royaal, veel groen), de gebruikte materialen (speelgoed, meubels) en het contact met de ouders/verzorgers.

bottom of page