top of page

Voorschoolse Educatie . 

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar werken wij met speelse programma’s die erkend zijn door het Rijk.

 

We werken met Uk & Puk. Dat noemen we een VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) methode.

Het klinkt allemaal erg schools, maar in werkelijkheid is het een manier van werken waarbij kinderen via thema’s op een speelse wijze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

 

De thema’s zijn gericht op de volgende ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motoriek.

 

Alle pedagogisch medewerkers hebben extra scholing gevolgd en brengen dit elke dag in de praktijk.

 

Naast de gerichte, dagelijkse activiteiten wordt er ook veel “geleerd” tijdens het eten, de verzorgmomenten en tijdens het spelen.

bottom of page